Service


Underhåll & Service

Vi utför alla typer av monteringar för enkla och komplicerade byggen, ofta i samarbete med plåtslagare, glasmästare eller elektriker som med sin kompetens säkerställer att allt blir fackmannamässigt utfört för kunden. Taksäkerhet handlar idag om att vara rätt förberedd, därför konsulterar, beräknar och monterar vi förankringspunkter, gångbryggor och räcken från de flesta leverantörerna på marknaden.

Besiktningar kan vara mer eller mindre avancerade beroende på behov. Det vissuella kan vi effektivt syna och protokollföra för kundens räkning. På förfrågan utför vi mer avancerade besiktningar med tekniska hjälpmedel tillsammans med ingenjörer på specifika material.

Många gånger är jobbet så pass enkelt att det handlar om en städning innan invigning eller städning efter behov på knepiga platser i lokalen. Fasad - och balkongtvätt har vi många års erfarenhet av och kan därför hjälpa er både kemiskt och mekaniskt för ett vårdat yttre på fastigheten.

Till våra större entreprenader lägger vi plåtmåleri på tak och fasad samt diverse putsnings - och murningsarbeten. Här upphandlar vi generellt sett tillsammans med större aktörer på respektive område vilket ger hög kvalitet med effektiv och ekonomisk arbetsmetod.


Vi finns i Göteborg med omnejd så kontakta oss för bra lösningar på tak - och - fasadarbeten 
031-3880072