Att uppnå en lyckad renovering

För att genomföra en lyckad renovering i hemmet finns här några tips på vad som är bra att tänka på. När man investerar stora summor pengar är det förstås viktigt att inte göra onödiga fel på vägen. En väl genomförd renovering är både en bra investering och roligt att kunna blicka tillbaka på.

Prioriteringslistan

Många glömmer att göra en prioriteringslista istället för en önskelista. Det är bra att ha klart för sig redan från dag ett, i vilken ordning saker ska göras och vad man prioriterar högst. Under en renovering kan oväntade saker hända, kostnader skena iväg, behoven förändras och så vidare. Har man prioriterat alla åtgärderna från början är det lättare att kompromissa och ändå ta sig i mål. Man kan även dela upp renoveringen i det som måste åtgärdas och det som mer ska ses som en bonus.

Planeringsarbetet

När man gjort en prioritetslista är det dags att planera renoveringen. I det här steget ska ritningar fram och eventuella bygglov införskaffas. Det går även bra att ta hjälp utifrån av byggare för att göra planeringen i rätt ordning. Ska man ha hjälp av hantverkare kan även de hjälpa till med planeringsfasen.

DIY, eller?

Smidigast är att överlämna allt renoveringsarbete åt en hantverkare. Men den som har möjlighet kan även spara en del pengar genom att göra vissa valda delar på egen hand. Somliga väljer att riva ut gammal inredning själva eller utföra mindre målningsarbeten på egen hand. Renoveringar i badrum och elinstallationer är dock exempel på sådant som helt och hållet ska göras av certifierade hantverkare.

Miljösmarta val

Den som renoverar kan göra en hel del miljösmarta val. Många gånger är det en hel del miljögifter som används helt i onödan då bostäder renoveras. Genom att planera renoveringen i tid och göra en inköpslista med material som tar miljön i beaktande kan stora miljövinster göras. Det behöver inte heller bli ett dugg dyrare, utan handlar mer om att orka göra denna miljöplanering.

Valet av hantverkare

När man väljer hantverkare kan man be om referenser och se till att F-skattesedel finns. När ett avtal skrivs ska ett fast pris finnas utskrivet, likaså en tydlig beskrivning på vad som ska åtgärdas och när det ska åtgärdas. Man kan även betala i omgångar när vissa delmål är uppfyllda, för att undvika att renoveringar blir stillastående. Det är även bra att kolla upp eventuella ROT-avdrag för arbetet, vilket kan spara en hel del tusenlappar.